Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Tranbär

Studier visar på att tranbär är ett av de livsmedel som har störst antioxiderande verkan.
Antioxidanter i tranbär tros kunna förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Ämnen i bären stimulerar tillväxten av nyttiga bakterier som skyddar vår hälsa. Tranbär är en nygammal folkmedicin som får stöd av modern forskning.

Tranbär har traditionellt använts för att motverka urinvägsinfektioner. Moderna studier tyder på att tranbär verkligen har denna verkan då bäret innehåller ett ämne som gör det svårare för bakterierna att fästa, vilket gör att fler av bakterierna sköljs ut med urinen. Tranbär neutraliserar dessutom lukten av urin vilket underlättar för t.ex personer med inkontinensbesvär.
 

Tranbären är en slags ljungväxter och växer som krypande dvärgbuske på myrar runt om i Norden. Förr användes bären som medicinalväxt för att t.ex sänka hög feber.

 

__________________________

 

Om tranbär
Tranbär (Vaccinium oxycoccus; Vaccinium macrocarpon) är lingonliknande bär som liksom blåbär tillhör ljungväxterna. Växten klarar kyla och frost mycket bra. Den växer på myrar och mossar och är ofta svår att hitta eftersom den gömmer sig i mossan.


De verksamma beståndsdelarna är fruktos, polyfenoler som antocyanidiner, proantocyanidiner, katekiner, en okänd polymer, kolhydrater, fibrer, växtsyror och vitamin C. En mycket välgjord japansk studie visade att särskilt antocyanidinen peonidin starkt ansamlades i urinen efter intag av tranbärsjuice. Den högsta koncentrationen av antocyaniner sågs efter 3-6 timmar efter intaget. Cirka 5% av intagna antocyaninidier och proantocyanidiner kunde återfinnas i urinen inom 24 timmar.
 

Kuriosa
Namnet kommer av att tranor gärna äter bären. Plantan växer horisontellt efter marken och kan bli upp till en meter lång. Den blommar i maj-juni. Bären är bourgognefärgade. Tranbär förekommer i bland annat Europa och Nordamerika.
 

Tranbär och hälsa
Traditionellt har tranbär använts inom folkmedicinen för behandling av herpesmunsår och förebyggande och behandling av olika urinvägsinfektioner som blåskatarr. Cirka 60 procent av alla kvinnor drabbas av urinvägsinfektion under sitt liv och hos 20 procent är infektionerna återkommande.
 

På sjukhusen i USA ordineras idag ofta tranbärsjuice vid återkommande urinvägsinfektioner. Tidigare trodde man att effekten berodde på en surgörning av urinen. Idag vet man att innehållet av fruktos, proantocyanidiner och den okända polymeren gör att urinvägsbakterier som Escherichia coli (E. coli) inte kan fästa vid slemhinnorna i urinvägarna.
 

I synnerhet har proantocyanidiner en "antiklibbningseffekt" som gör att bakterierna inte kan fästa vid urinvägarnas slemhinna. En studie har visat att proantocyanidinerna även skyddar mot kolibakterier som är resistenta mot antibiotika. Andra studier har visat att tranbär minskar mängden av joniserat kalcium i urinen med upp till 50%. På så sätt minskas även risken för vissa typer av njursten.

En systematisk s.k. Cochrane-analys visade att tranbär säkerställt kunde minska risken för urinvägsinfektion hos sexuellt aktiva kvinnor. En annan studie visade att användandet av antibiotika nästan halverades hos kvinnor som använt tranbärsjuice.
 

Aktuell forskning har visat att tranbärsextrakt även har en hämmande effekt på magsårsbakterien Helicobacter pylori. Mekanismen är hämning av magsårsbakteriens viktiga enzym ureas och genom att hämma bakteriens energibildning. Magsårsbakterien använder sig av enzymet ureas för att bilda basiskt urinämne. Detta neutraliserar magsyran och ökar möjligheten för bakterien att överleva i den annars sura miljön.
 

Man har också visat att ämnen i tranbär minskar risken för tandköttsinflammation genom att minska vidhäftandet av vissa bakterier som streptococcus mutans och mitis i tandköttet. En studie från University of Rochester i USA visade att daglig tillförsel av tranbärsjuice minskade risken för att bakterierna skulle sätta sig fast i tandköttet med 67-85%. Detta minskar starkt risken för tandköttsinflammation och tandlossning.
 

En studie har visat att tranbärsextrakt i något högre koncentration kan ha en positiv effekt vid typ 2-diabetes bland annat genom att minska biverkningarna vid sjukdomen. Det finns också rapporter om att tranbär genom sitt innehåll av viktiga antioxidanter har en positiv effekt på hjärtkärlssjukdom.
 

Forskning har visat att en flavonoid-fraktionen från tranbär hämmar celldelningen av flera tumörceller. I en aktuell översiktsartikel från den tunga näringstidskriften American Journal of Nutrition från 2007 diskuteras hur ämnen i tranbär har starka potentiella skyddande effekter mot olika typer av cancer i tjocktarm, bröst, prostata och lungor. Den bakomliggande mekanismen skulle kunna vara påslag av programmerad celldöd av cancercellerna, minskad aktivitet av enzymet ornitindekarboxylas (ODC) och hämning av inflammatoriska mekanismer. Stimulering av ODC leder annars till bildning av ämnen (s.k. polyaminer) som stimulerar delningen av cancerceller. Hittills är dock nästan all forskning gjord på mänskliga tumörceller i cellodling.
 

Biverkningar med tranbär är sällsynta. Man kan vid högt intag påverka blodförtunningsmedlet waran. Vid en mindre daglig förtäring gäller dock inte detta. Ibland förekommer magirritation och i få fall kan risken för en viss typ av oxalatnjursten öka.
 

Sammanfattningsvis har tranbär intressanta effekter vid urinvägsinfektion, magsår och tandköttsinflammation. Experimentell forskning har visat att ämnen från tranbär kan hämma flera cancertyper. Dessutom finns stöd för positiva effekter vid hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes.
Källa: Prima Vi
 

__________________________

 

Tranbär gör antibiotika mot magsår mer effektivt
Tranbär för kvinnor förstärker effekten av antibiotika mot bakterien som orsakar magsår. Effekten blev 10% bättre. För män gick däremot ingen nytta att se.
 

Helicobacter pylori klarar av att överleva i den sura magen och kan där orsaka magsår, magkatarr och cancer. När man såg sambandet mellan bakterien och sjukdomar kom en rad nya läkemedel baserade på antibiotika som revolutionerade behandlingen.

Tranbär mot bakterier

Tranbär är sedan tidigare känd för att kunna motverka sjukdomsalstrande bakterier som kan hittas i mun, urinvägar och magen. Dessa studier har emellertid skett i provrör och effekten när man dricker tranbärsjuice är mindre studier.

Tranbärsjuice mot magsår

Studien var en slumpmässigt dubbelblind och placebokontrollerad med 177 patienter med "magsårsbakterien" Helicobacter pylori. Patienterna fick initialt tre antibiotika tillsammans med antingen 250 ml tranbärsjuice eller en placebodryck två gånger dagligen under en vecka. De fick sedan antingen bara tranbärsjuice eller placebodrycken under två veckor.
 

I studien såg man signifikanta fördelar för de kvinnor som fick tranbärsjuice jämfört med de som istället drack placebodrycken. Hos de kvinnor som både fick tranbärsjuice och antiobiotika utplånades bakterien hos 95,2% jämfört med 86,8% hos de som bara fick antibiotika. Hos män gick inte någon fördel att se.

Bakterierna får svårare att fästa

Forskarna menar att tranbärsjuice gör det svårare för bakterierna att fästa. Därmed blir de mer känsliga för både antibiotika och magens naturliga tömning.

Studien är publicerad i Molecular Nutrition & Food Research.
Källa: Nyfikenvital.org

Drift & produktion: Wikinggruppen